Iskustvo i znanje je naša prednost.

Vaše životinje su kod nas u sigurnim rukama.


UVJEK DOSTUPNI


O nama

KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo
Ovo preduzeće je osnovano 1956. godine pod nazivom „Veterinarska stanica“ Ilidža.
I u periodu 1992. – 1995. ovo preduzeće nije prestalo se radom. U to vrijeme se organizuje kao „Ratna veterinarska stanica“ Sarajevo. 1997. godine u pravnom prometu se pojavljuje kao JP „Kantonalna veetrinarska stanica Sarajevo“ sa potpunom odgovornošću. U sadašnjem obliku nastaje 2007. godine kao KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo.

Organizacione cjeline: Veterinarske ambulante, Veterinarska apoteka, Mikrobiološko-kemijski labaratorij, Odjeljenje za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju (DDD odjeljenje) i Zajedničke službe.USLUGEMjere za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih oboljenja i zoonoza


Preventivna cijepljenja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, te propisane dijagnostičke i druge pretrage u svrhu zaštite zdravlja životinja i ljudi


Preglede oboljelih životinja i ispitivanja uzročnika oboljenja


Liječenje oboljelih životinja


Sterilizacija i kastracija pasa i mačaka


Obavljanje hirurških, porodiljskih i drugih veterinarskih zahvata na kućnim ljubimcima i domaćim životinjama


Izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja i potvrda o zdravstvenoj ispravnosti pošiljaka životinjskih proizvoda. Obilježavanje životinja sukladno Zakonu o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini i vođenje propisane evidencije o istom. Izdavanje cerfifikata o zdravstvenom stanju kućnih ljubimaca (pasa i mačaka) BA-UVBH-VZ-40/12 u svrhu ulaska u Europsku uniju


Suzbijanje i liječenje neplodnosti i umjetno osjemenjavanje farmskih životinja


Nabavka i izdavanje lijekova, dezinfekcionih sredstava, repelenata i slično


Mikročipiranje pasa i mačaka


Savjetovanje vlasnika životinja u svrhu očuvanja zdravlja životinja i samih vlasnika


Mikrobiološka analiza hrane i hrane za životinjeProvođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije svih prostora gdje borave ljudi, transportnih vozila, skladišta, prodajnih prostora, objekata za boravak životinja i popratnih objekata na farmama radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih oboljenja životinja i zoonoza

Copyright 2017. All rights reserved.