Obavještavamo sve potencijalne kandidate da su javni oglasi za prijem radnika na neodređeno vrijeme u KJP “Veterinarska stanica” d.o.o Sarajevo objavljeni u dnevnim novinama “Oslobođenje”  dana 16.05.2019. godine, te krajnji rok  za predaju dokumentacije ističe dana 27.05.2019. godine.

Oglas 1

Oglas 2