Javni oglasi

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA

Broj:258/21  Sarajevo, 12.03.2021. godine   Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim...

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Broj: 168/21 Sarajevo, 25.02.2021. godine   Na osnovu odredaba Zakona o radu FBiH  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s...

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

Broj: 220/20 Sarajevo, 21.02.2020. godine Na osnovu odredbi člana 257. stav 1. tačka f. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“ 81/15) a u vezi sa članom 303. istog Zakona, i člana  12. Zakona o javnim  preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene...

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Broj: 103/20 Sarajevo, 03.02.2020. godine. Na osnovu odredaba Zakona o radu FBiH  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim...

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na...

OBAVIJEST

Obavještavamo sve potencijalne kandidate da su javni oglasi za prijem radnika na neodređeno vrijeme u KJP “Veterinarska stanica” d.o.o Sarajevo objavljeni u dnevnim novinama “Oslobođenje”  dana 16.05.2019. godine, te krajnji rok  za predaju dokumentacije...