Lokacije

Veterinarska ambulanta
Stup

ADRESA: Nikole Šopa 41
KONTAKT: +387(0)33 770 360
DEŽURNI VETERINAR: 061 191 095
RADNO VRIJEME: Pon-Pet 8:00-19:00
RADNO VRIJEME: Subota 8:00-14:00
DEŽURNA SLUŽBA: 00:00-24:00

Veterinarska ambulanta
Hadžići

ADRESA: Hadželi 30
KONTAKT: +387(0)33 420 266
DEŽURNI VETERINAR: 061/218-256
RADNO VRIJEME: Pon-Pet 8:00-19:00
RADNO VRIJEME: Subota 8:00-14:00
DEŽURNA SLUŽBA: 00:00-24:00

Veterinarska ambulanta
Ilijaš

ADRESA: Bosanski put bb
KONTAKT: +387(0)33 400 673
DEŽURNI VETERINAR: 061 161 256
RADNO VRIJEME: Pon-Pet 8:00-16:00
RADNO VRIJEME: Subota 8:00-14:00
DEŽURNA SLUŽBA: 00:00-24:00

Veterinarska ambulanta
Vogošća

ADRESA: Igmanska 350
KONTAKT: +387(0)33 482 213
DEŽURNI VETERINAR: 061 728 292
RADNO VRIJEME: Pon-Pet 8:00-15:30
RADNO VRIJEME: Subota 8:00-14:00
DEŽURNA SLUŽBA: 00:00-24:00

DDD-SLUŽBA

ADRESA: Nikole Šopa 41
KONTAKT: +387(0)33 767 025
RADNO VRIJEME: 8:00-15:30

Punkt Trnovo

ADRESA: Trnovo bb
KONTAKT: +387(0)33 439 133
DEŽURNI VETERINAR: 061/218-259
RADNO VRIJEME: Pon-Pet 8:00-15:30
DEŽURNA SLUŽBA: 00:00-24:00

Veterinarska ambulanta
Slatina

ADRESA: Slatina b.b
KONTAKT: +387(0)33 216 848
DEŽURNI VETERINAR: 061 173 980
RADNO VRIJEME: Pon-Pet 8:00-19:00
RADNO VRIJEME: Subota 8:00-14:00
DEŽURNA SLUŽBA: 00:00-24:00

Punkt Srednje

ADRESA: Bosanski put bb
KONTAKT: +387(0)33 400 673
DEŽURNI VETERINAR: 061 218 257
RADNO VRIJEME: Pon-Pet 8:00-16:00
RADNO VRIJEME: Subota 8:00-14:00
DEŽURNA SLUŽBA: 00:00-24:00

Veterinarska apoteka

ADRESA: Nikole Šopa 41
KONTAKT: +387(0)33 458 946
RADNO VRIJEME: Pon-Pet 8:00-15:00
RADNO VRIJEME: Subota 8:30-14:00

MIKROBIOLOŠKO HEMIJSKI LABORATORIJ

ADRESA: Azize Šaćirbegović 16
KONTAKT: +387(0)33 767 025
TELEFON: 033/ 714 – 095
FAX : 033/ 714 – 096
EMAIL: vetlabossa@hs-hkb.ba
RADNO VRIJEME: Pon-Pet 8:00-15:30
RADNO VRIJEME: Subota 8:00-13:00

Veterinarska ambulanta Stup

Veterinarska ambulanta Hadžići

Veterinarska ambulanta Ilijaš

Veterinarska ambulanta Vogošća

Punkt Trnovo

Veterinarska ambulanta Slatina

Punkt Srednje

MIKROBIOLOŠKO HEMIJSKI LABORATORIJ

7 + 5 =